Fülöp Viktória

Elhívásom

Az ehívásomban Isten lépésről lépésre vezetett egyszerű igeverseken keresztül.

“Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” Mt 6,33

“Így szólt hozzám az Úr igéje: Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam: Ó, Uram, Uram! Hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok! Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! – így szólt az Úr.” Jer 1,4-8

“Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” Jn 14,6

De mikor Ézsaiás 49: 6b-t olvastam, akkor már nem volt kétségem arról, hogy hazámból kimozdít, hogy betölthessem küldetésemet. 

” Kevés nekem, hogy szolgám légy…A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.” Ézs 49,6b

Rövid idővel ezután a kijelentés után, mint arany kulccsal, Ézsaiás 6:8a kérdezett rá, hogy értem-e, és szívem és lelkem a vers b részével válaszolt.  

“Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” Ézs 6,8

Munkaterület

Keresztyén családban nőttem fel, 1990-ben tértem Jézushoz szívből, már érett felnőtt korban. Hálával telten kerestem, hogyan tudna Isten legjobban használni az Országa építésében.

1993-ban, képességeim, tapasztalatom és végzettségem alapján, egy kis misszionárius szervezeten keresztül a dél-braziliai Canaan Land Ministries (CLM)  Gyermekotthonba indultam. A 4. évben az Otthon vezetésébe kerültem. 18 teljes évet töltöttem ott. A10. év teljesítése után egy rövid időre Guiné-Bissauba mentem, az Escola Betel és Misszió iskolájában és a gyülekezeti vasárnapi iskolában szolgáltam.

A CLM után, 2011-ben elvégeztem a TESL tanfolyamot az USA-ban, arra gondolva, hogy angol tanárként bárhova mehetek majd a jövőben, ahova Isten irányít.

2012 mégis újra Braziliában talált, Minas Gerais államban, az Adonay fiúotthonban, ahol a napi szolgálat mellett fiatal amerikai misszionáriusok nyelv, kulturális és szolgálati képzése volt a feladatom.

Ugyanebben az évben szolgálati lehetőséget kaptam a Christ’s Hope szervezeten kersztül a zambiai Kitwe városban: iskola, HIV support group és helyi közösség része voltam.

2013-ban Magyarországon a családommal töltöttem időt, ahol új elhívás született szívemben: vissza Braziliába, az Amazonász vidékére.

2014 elején kezdtem a PAZ szervezettel, mint a Vendégház és támogató csoportok koordinátora. Ide már a Kőszikla Gyülekezet támogatásávaljöttem, ami máig is hatalmas áldást jelent! 

Gyülekezet

2014 óta a budaörsi Kőszikla Baptista Gyülekezet támogatásával szolgálok, ami 2018 novembere óta a Magyar Baptisat Egyház általi kiküldetéssel lett teljes. 

Fülöp Viktória 2020. novemberi videója
Fülöp Viktória 2018-as videója

Beszámolók

Együtt - küldetésben. M28.

Magyar Baptista Külmisszió