Csapatunk

Csapatunk

Kezdetek

Jézus Krisztustól kapott küldetésünkben az egész föld benne van, ezért készek vagyunk elvinni a ” jó hírt” mindenhová, hogy Isten szeretetét sokan megtapasztalják és minél többen Jézus Krisztus tanítványai legyenek! 

A Magyarországi Baptista Egyház sok évtizede részt vesz a világmisszióban. Magyar baptista misszionáriusok szolgáltak és szolgálnak jelenleg is a világ különböző országaiban, több kontinensen.  Evangélizációban, oktatásban, zenei és szociális területen, Bibliafordítások készítésében, imaházak építésében és gyülekezetek alapításában, teológiai oktatásban és még sok más területen dolgoznak.  

A külmissziói munkában több partner szervezettel dolgozunk együtt, valamint a gyülekezeteink háttér támogatása szellemi és anyagi területen együtt biztosítja, hogy a munkát elvégezhessük.

Az M28 Külmissziói Szolgálatot a Magyarországi Baptista Egyház azzal a céllal hozta létre, hogy a Máté 28:19-20- ban megfogalmazott „misszió parancs” ránk eső részét betöltsük.

Durkó István
MBE Missziói igazgató

Együtt - küldetésben. M28.

Magyar Baptista Külmisszió

ANYAGI TÁMOGATÁS

13520405-77777777-77777777

Magyarországi Baptista Egyház
A közleménybe kérjük, írd be: "M28" illetve "a támogatott
személy vagy projekt neve"