Novák Zsolt

Röviden rólam:

33 éves koromig az üzleti életben dolgoztam, sikeresen építve és vezetve az általam alapított vállalkozást Magyarországon. Azonban Isten misszióba hívott, így vállalkozásunkat eladva és kényelmes otthonunkat hátrahagyva, 2007 decemberében családommal együtt Romániába, Gyergyószentmiklósra költöztünk. Feleségemmel, Erikával boldog házasságban élünk, öt gyermekünk van.
Vezérigénk:

„Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erõvel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! – azt mondja a Seregeknek Ura.” Zakariás 4:6

Személyes szolgálati mottóm: „Mai embereknek, mai nyelven, mai módon”

Munkaterület

A Gyergyói-medencében végzünk úttörő missziómunkát. Itt megközelítőleg 100.000, főként magyar ember él, de az újjászületett és bemerített hívő emberek aránya nem éri el az 1% -ot. Ez a terület a misszió szempontjából nagymértékben fehér folt. Az itt élőknek korábban még sosem volt hirdetve a tiszta evangélium, sosem volt reformáció, sem szellemi ébredés. Az emberek évszázados rabláncokat vonszolnak, és nem tudnak – sajnos sokan nem is akarnak – szabadulni. Sokan babonás, megkötözött vallásosságban élnek, amit időnként démonikus megnyilvánulások is kísérnek. Eddig nem ismerték az újjászületés igazságát és nincs személyes kapcsolatuk Istennel. Nagyszázalékban szegények, valamint nagyon elmaradott és fejletlen maga a vidék is. Az evangéliumi közösségeket szektának tartják.

Ebben a közegben kaptuk azt a megbízatást, és egyben életünk kihívását Istentől, hogy képviseljük az evangélium ügyét, és plántáljunk gyülekezeteket. Bár nem könnyű a feladat, mégis nagyon izgalmas, és a nehézségek ellenére is érezzük, hogy a helyünkön vagyunk.

Amit Isten végzett

Az első években az volt a célunk, hogy minél több emberhez eljuttassuk a Szentírást. A piacokra és különböző rendezvényekre jártunk Bibliát osztani, és igyekeztünk mi is olyan nyilvános alkalmakat szervezni, ahol több emberrel is találkozhattunk és elmondhattuk nekik az örömhírt. Később a helyi Baptista közösség fejlődésével, Istentől kapott látásunkat követve, egy korszerű missziós stratégiát dolgoztunk ki. Munkatársainkat képezni kezdtük, s közben olyan „híd-szolgálatokat” hoztunk létre, amelyek révén egyre több emberrel kerültünk kapcsolatba, és a templom falain kívül is megoszthattuk velük az evangéliumot.

Ennek a munkának az alapjaként létrehoztuk a „Segítő Kezek Egyesületet”, amely jelenleg egy roma délutáni iskolát, egy keresztény kávézót a „Contact Kávé és Teaházat”, egy média szolgálatot és egy használtruha üzletet a „Dorkas Shopot” működtet missziós céllal. Ezek a kezdeményezéseink kifejezetten evangelizációs célúak, amelyek – úgy hisszük – egyre nagyobb hatással lesznek az itt élő emberek életére. Egyesületünk egyéb segítő programokat és szolgálatokat, valamint nyáron missziós és gyerektáborokat is szervez. Különösen fontosnak tartjuk a város vezetésével és intézményeivel való jó kapcsolat ápolását.

2010-ben Isten lehetőséget nyitott arra, hogy a magyarok mellett, a gyergyói romák felé is elinduljon a szolgálat. Döbbenetes állapotokat találtunk ebben a zárt közösségben. Gyergyószentmiklóson kb. 750 Roma él, nagyrészük nyomortelepen, mélyszegénységben, írástudatlanul, szűk morális határok között. – Ugyanakkor, Isten munkájaként, az elmúlt években, mintegy 40 család életére lehetett közvetlen hatással az evangélium, így Isten sokféle szabadítását láthattuk közöttük.

Isten adott látást arra a hosszú távú stratégiára, amit már több éve alkalmazunk közöttük. Ráébredtünk arra, hogy ha igazi változást szeretnénk elérni, akkor a gyermekekkel kell hatékonyan foglalkozni és felnevelni egy másként gondolkodó korosztályt. Ennek érdekében egy ún. „After School” projektet indítottunk el. Ennek keretében szakszerű oktatást és szociális alapellátást is kapnak a gyermekek. Tananyagunk alapja pedig egy bibliai történeteket felhasználó módszertan. Azt tapasztaljuk, hogy bár lassan, de fokozatosan látható változás ezeknek a gyermekeknek az életében. Néhány évi befektetett munka eredményeként lényeges különbség látható azok között, akik a program részesei azokkal szemben, akik nem. Ez a projekt az elsődleges missziós tevékenységünknek számít a cigány emberek között. De van heti rendszerességgel istentisztelet, és a gyermekek számára vasárnapi iskola is.

A gyergyószentmiklósi bázisokon kívül három különböző városban jött még létre missziós állomásunk az utóbbi években. Ezeken a településeken házicsoport vagy bibliakör formájában indítottuk a missziót, és rendszeresen látogatjuk és támogatjuk őket.

Jelenleg 4 különböző helyen plántálunk gyülekezeteket:

  1. Magyar Baptista Közösség Gyergyószentmiklós
    Ez az anya gyülekezet. Az egész misszió felelősségét és szolgálati, szervezeti
    terhét ez a gyülekezet viszi.
  2. Roma Baptista Közösség Gyergyószentmiklós
    Ez egy leánygyülekezetünk, Ez a közösség külön helyen él és gyülekezik.
  3. Maroshévizi Baptista Misszió – Bibliakör
  4. Balánbányai Baptista Misszió

Motiváció

Nagy örömünkre szolgál mindaz, amit Isten végez ezekben a napokban közöttünk! Mind a Tőle kapott látás, mind pedig az Általa eddig elvégzett csodálatos munka nagyon motivál és lelkesít bennünket arra, hogy a még nagyobb ígértekben is higgyünk!

Együtt - küldetésben. M28.

Magyar Baptista Külmisszió

ANYAGI TÁMOGATÁS

13520405-77777777-77777777

Magyarországi Baptista Egyház
A közleménybe kérjük, írd be: "M28" illetve "a támogatott
személy vagy projekt neve"