Houston

“Houston, Houston, van egy problémánk!”  (angolul – „Houston, Houston, we have a problem!”)

Honnan hallottunk ezt a mondatot? 

aunch Of Apollo 13 Atop A Saturn V Rocket Photograph by Nasa ...
Apollo 13

El tudom képzelni hogy a legtöbben úgy válaszolnának, hogy “az Apollo 13 című filmben”.  Néhányan pedig annyira idősek vagyunk, hogy emlékszünk magára az eseményre.  50 évvel ezelőtt (1970-ben) és kb. 3320 kilométer a földtől, az Apollo 13-ban levő űrhajósok egy bizonyos bummhangot, egy csattanást hallottak.  Aztán az űrhajóban levő vészjelző lámpák villogni kezdtek, akkor az űrhajósok segítségül hívtak Houstont.

Miért írok az Apollo 13-ról?

Az igazság az, hogy nem az Apollo 13-ról, és nem az űrhajózásról szeretnék írni, hanem a misszióról.  Mégis van valami ebben az Apolló 13 űrhajós példában ami IGEN FONTOS a misszióban. Ezt a fontosságot 2 kérdéssel lehet kiemelni.                                                                                  

1.Hány ember volt az űrhajón, fönt az űrben?

Csak 3 ember – ez a 3 férfi.          

2. De hány emberre volt szükség ahhoz,  hogy sikerüljön az űrutazás?  

Számtalan emberre!  

A híres Houstonban levő terem fotója mutatja azt a sok, sok embert aki igyekezet segíteni az Apollo 13-ban levő embereknek.

De az csak egy terem, egy városban, Houstonban.  Volt több terem Houstonban, még több Huntsvilleben, és még Floridában is a Kennedy Space Centernél, stb., amik együttműködtek egymással. Sokan voltak, akik sok féle képen segítettek!

Ahhoz, hogy küldjünk és fenntartsunk űrhajósokat az űrben, sok fajta emberre van szükségünk, aki sok féle ajándékkal rendelkezik.  Egy nagy csapatra van szükség – de nem minden csapattag lesz fent az űrben!  Fontos és nélkülözhetetlen csapattagok maradnak itt a földön, a bázisnál.

Hasonlóan a misszióban!!  Sok, sok fajta emberre van szükségünk, aki sok fajta ajándékkal rendelkezik ahhoz, hogy képezzünk, küldjünk és fenntartsunk misszionáriusokat a misszió mezőben.  Csapatmunkát igényel, de nem minden csapattag lesz a missziómezőben. Fontos és nélkülözhetetlen csapattagok lesznek itthon, Magyországon, a Magyarországi Baptista gyülekezetekben. 

3 kiemelt területet

3 szerepet szeretnék kiemelni amit itthon a gyülekezetekben lehet tenni a külmisszió érdekében.  Ez nem egy teljes lista, de mégis 3 KULCSFONTOSSÁGÚ szerep, amire szükségünk van Isten globális missziójában.

• Imádkozó/közbenjáró:     

Éppmiután írja a Kolossaiaknak „Az imádkozásban legyetek kitartóak…”,  Pál imát kér az ő missziójáért – “ Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát”.   Hasonlóan, a Róma 15-ben Pál azt írja, hogy „3Arra kérlek benneteket, testvéreim, segítsetek nekem azzal, hogy erőteljesen imádkoztok értem”,és aztán 2 misszióért való ima témát adott nekik.  PÁL fontosnak tartotta a gyülekezetben levő testvérek imádkozását.

Én is!!!

33 éve szolgálok itt Magyarországon mint misszionárius, és mondhatom, hogy igazi partnernek tartom azokat, akik rendszeresen imádkoznak értem/értünk, úgy mint ha magam mellett lennének a missziómezőben.  A közbenjáró, egy csapat tag, aki otthonról a bázisról vesz részt  abban ami a missziómezőben történik ›› hatást gyakorol az emberekre, eseményekre, és eredményekre.

Nagyon hálásak vagyunk mind azokért a partnerekért, akik a misszionáriusok mellett állnak imádságban – azokért, akik magáért a misszióért harcolnak a térdükön!  Nélkülük nem menne.  

• Adakozók/támogatók 

Mások arra kapnak elhívást Istentől, hogy támogatok/adakozók legyenek.  Támogatók nélkül, nincs misszió!  Ezért, mint ahogy az imádkozót, igazi partnernek tartom a támogatót is.  És nemcsak én — Pál is!  A Filippi 1-ben Pál a háláját fejezi ki a Filippieknek, hogy a kezdettől fogva partnerek voltak vele a misszióban, és a 4. fejezetben látjuk miért.  Egyebek közt látjuk, hogy támogatták Pált, törődtek vele, gondoskodtak róla, és szükséges ajándékokat adtak neki (Fil 4,10-19).    

1987-ben úgy jöttem ide Magyarországra, hogy sok ember 5000 Ft.- támogatást adott havonta. Nem óriási adományokat adtak.  Csak 5000 Ft.-nyit.  De ha összeadtam a sok 5000 Ft-ot, lett egy olyan támogatás, amiből lehetet élni és szolgálni. Ne gondold azt, hogy  “- ha nem tudok 20,000 Ft/havonta adni, akkor nem éri meg adni, mert nem tudok igazán segíteni”.  Minden mennyiség fontos, és számit!

Nem rég találtam az első “Támogató Riport”-ot amit 1986-ban a misszióm küldött nekem amikor az kezdetben a támogatók kezdtek adni.  Az első név, ami szerepel a listán egy gyülekezeti tag, aki 5000 Ft-nyit adott.  Azóta 34 éven át minden egyes hónapban hűségesen küldi az 5000 Ft-ot.  Számomra Ő igazi partner, és nélküle nem lennék itt! 

Ismét mondom határozottan „támogató nélkül nincs misszió – sem Pál idejében, sem most!”  

• Kapcsolattartó/közvetítő:

Fontos, hogy legyen mindegyik támogató gyülekezetben egy olyan ember, aki tartsa a kapcsolatot a misszionárius és a gyülekezet között, és közvetítő ként a misszionáriust képviseli a gyülekezetben — valamint a misszionárius ügyeit is.

Kettő fontos feladata van a kapcsolattartó/közvetítőnek:

   • a missziómezőből származó híreket, eseményeket, és ima témákat hirdetni a gyülekezetben, és

   • a saját kapcsolat rendszerével abban segíteni a misszionáriusnak, hogy egyre több emberrel legyen kapcsolata, – hogy egyre több ember tudja azt, hogy mi folyik nála, mit csinál, és hogyan tudnának csatlakozni & részt venni abban, amiott a missziómezőben történik. És fordítva is van, azaz a kapcsolattartó/közvetítő a gyülekezet és annak ügyeit képviseli a misszionáriusnak. 

Fontos szerep, és fontos partner!  Én arra bátorítom a misszionáriusoknak hogy keresenek egy ilyen kapcsolat tartó/közvetítő partnert minden egyes támogató gyülekezetben.

Befejezésül:

Ez csak 3 szerep a sok közül, de mindhárom IGEN gyakorlati és IGEN FONTOS a missziónak!  Látsz Te egy olyan szerepet, amit Te tudnál betölteni?  Érzel valamilyen elhívást valamelyikkel kapcsolatban? 

A magyar gyülekezet és annak tagjai fontos és nélkülözhetetlen partnerek Istennek az Ő

globális missziójában.  Te is!  Mi lesz a te szereped?

1. Misszionárius?
2. Imádkozó?
3. Támogató?
4. Kapcsolattartó/közvetítő?

Mire hív Isten?

Együtt - küldetésben. M28.

Magyar Baptista Külmisszió

ANYAGI TÁMOGATÁS

13520405-77777777-77777777

Magyarországi Baptista Egyház
A közleménybe kérjük, írd be: "M28" illetve "a támogatott
személy vagy projekt neve"