Főoldal

Isten hozott az M28, azaz a Magyar Baptista Külmissziói munkacsoport információs oldalán! Lépjünk tovább EGYÜTT-KÜLDETÉSBEN!

Hisszük, hogy Istennek csodálatos terve van a világgal, egyedülálló közösségre hív minket Önmagával. Az emberiség 40%-a azonban még máig nem hallotta az igazságot Jézusról, a szabadulás útjáról, és nem is ismeri meg Őt, hacsak valami meg nem változik, valaki el nem megy közéjük.

Itt az ideje, hogy mi is újra felfedezzük – Istentől rendelt – releváns szerepünket a világmisszióban, és aktívan bekapcsolódjunk abba! 

Miért M28?

Nevünket Máté 28:19-20 alapján választottuk, hiszen a jól ismert misszióparancs tevékenységünk fő alappillére.

“Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:19-20)

Látásunk

Magyar gyülekezetek a világmisszióban!
Jövőképünk, hogy magyar gyülekezetek aktívan kiveszik a részüket a világmisszióban, azaz minden, amit tesznek, azt szolgálja, hogy Istent dicsőítse minden nép.

“láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!” (Jelenések 7,9-10)

Küldetésünk – Miért vagyunk?

Küldetésünk, hogy abban bátorítsuk és segítsük a magyar gyülekezeteket, hogy a világban jelen levő szükséget és Istentől kapott ajándékaikat felismerjék, s így megtalálják saját helyüket Isten globális munkájában. 

Együtt - küldetésben. M28.

Magyar Baptista Külmisszió

ANYAGI TÁMOGATÁS

13520405-77777777-77777777

Magyarországi Baptista Egyház
A közleménybe kérjük, írd be: "M28" illetve "a támogatott
személy vagy projekt neve"